dürbün

dürbün Far. d°rb³n

a. fiz. 1. Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet, bakaç. 2. Gözetleme deliği.


dürbün

Atın kuyruğu.


dürbün Osm. dûr-bin

(fizik)


Dürbün İng. Telescopium, Tel (Telescopü), Telescope

Bir takımyıldızın adı.


dürbün için benzer kelimeler


dürbün, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'b', 'ü', 'n', şeklindedir.
dürbün kelimesinin tersten yazılışı nübrüd diziliminde gösterilir.