dürlü

dürlü

Türlü, çeşitli


dürlü için benzer kelimeler


dürlü, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'l', 'ü', şeklindedir.
dürlü kelimesinin tersten yazılışı ülrüd diziliminde gösterilir.