dürmeç hayırı

dürmeç hayırı

İçine etli pilav konularak hayır için dağıtılan yufka.


dürmeç hayırı için benzer kelimeler


dürmeç hayırı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'ç', ' ', 'h', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
dürmeç hayırı kelimesinin tersten yazılışı ırıyah çemrüd diziliminde gösterilir.