dürrek

dürrek

Yabanî güvercin.


dürrek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
dürrek kelimesinin tersten yazılışı kerrüd diziliminde gösterilir.