Dürrüşehvar

Dürrüşehvar Köken: Ar.+Far.

Cinsiyet: Kız Padişahlara yaraşır değerde inci.


Dürrüşehvar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'ü', 'r', 'r', 'ü', 'ş', 'e', 'h', 'v', 'a', 'r', şeklindedir.
Dürrüşehvar kelimesinin tersten yazılışı ravheşürrüD diziliminde gösterilir.