dürük

dürük

Asık, çatılmış, dargın (yüz).


dürük

1. Dürülmüş olan. 2. Büklüm.


dürük

Suçlu, kabahatli (kimse).


dürük

Kulakları küçük keçi.


dürük

Torba, çıkın.


dürük

bk. dürük yüzlü


dürük için benzer kelimeler


dürük, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'k', şeklindedir.
dürük kelimesinin tersten yazılışı kürüd diziliminde gösterilir.