dürük yüzlü, (dürük, yüzü dürük)

dürük yüzlü, (dürük, yüzü dürük)

Buruşuk suratlı, ekşi yüzlü, abus


dürük yüzlü, (dürük, yüzü dürük) için benzer kelimeler


dürük yüzlü, (dürük, yüzü dürük), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'l', 'ü', ',', ' ', '(', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ',', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'ü', ' ', 'd', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ')', şeklindedir.
dürük yüzlü, (dürük, yüzü dürük) kelimesinin tersten yazılışı )kürüd üzüy ,kürüd( ,ülzüy kürüd diziliminde gösterilir.