düşme potansiyeli

düşme potansiyeli İng. sédimentation potential

Asılı taneciklerin bir sıvı içinde yerçekimi nedeniyle düşmesi ya da sıvı içindeki devinimleri sonucu gözlenen potansiyel.


düşme potansiyeli için benzer kelimeler


düşme potansiyeli, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
düşme potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop emşüd diziliminde gösterilir.