düşük kısmi moment yaklaşımı

düşük kısmi moment yaklaşımı İng. lower partial moment approach
düşük kısmi moment yaklaşımı İng. LPM approach

düşük kısmi moment yaklaşımı için benzer kelimeler


düşük kısmi moment yaklaşımı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'm', 'i', ' ', 'm', 'o', 'm', 'e', 'n', 't', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
düşük kısmi moment yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay tnemom imsık küşüd diziliminde gösterilir.