düşüncel süre, umulan süre

düşüncel süre, umulan süre İng. expected life

İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı olarak kullanılabileceği umulan süre.


düşüncel süre, umulan süre için benzer kelimeler


düşüncel süre, umulan süre, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'l', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', ',', ' ', 'u', 'm', 'u', 'l', 'a', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', şeklindedir.
düşüncel süre, umulan süre kelimesinin tersten yazılışı erüs nalumu ,erüs lecnüşüd diziliminde gösterilir.