düşünmek

düşünmek

(-i) 1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek: “Ezberi düşünmekten, söylediklerimizin anlamını düşünmezdik.” -Ç. Altan. 2. (-de) Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek: “Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir.” -O. V. Kanık. 3. (nsz) Zihniyle arayıp bulmak: Bu iş için ben bir çare düşündüm. 4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak: Durmadan geziyorsun, biraz da derslerini düşün. 5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek: “Benim kayısılara müşteri çıkmam ihtimalini düşünmüştü.” -R. N. Güntekin. 6. Tasarlamak: Yola çıkmayı düşünüyorum. 7. (nsz) Tasalanmak, kaygılanmak: Bu kadar düşünme, elbette bir çare bulunur. 8. (nsz) Farz etmek.


düşünmek için benzer kelimeler


düşünmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
düşünmek kelimesinin tersten yazılışı kemnüşüd diziliminde gösterilir.