düzeltici jimnastik

düzeltici jimnastik, -ği

a. sp. Yaşama ve çalışma şartlarının etkisiyle oluşan vücut bozukluklarını ve aksaklıklarını önlemek veya gidermek için uygulanan özel beden eğitimi türü.


düzeltici jimnastik için benzer kelimeler


düzeltici jimnastik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'j', 'i', 'm', 'n', 'a', 's', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
düzeltici jimnastik kelimesinin tersten yazılışı kitsanmij icitlezüd diziliminde gösterilir.