düzen tekerli yolverici

düzen tekerli yolverici İng. inertia starter

Bir motora yol vermek için gerekli erkeyi, el ya da elektrikle hızlandırılmış bir düzentekerin dinginliğinden sağlayan ilkdevinim aygıtı.


düzen tekerli yolverici için benzer kelimeler


düzen tekerli yolverici, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'y', 'o', 'l', 'v', 'e', 'r', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
düzen tekerli yolverici kelimesinin tersten yazılışı icirevloy ilreket nezüd diziliminde gösterilir.