düzence ceza türesi

düzence ceza türesi İng. disciplinary criminal regulations

Genel ceza sorumluluğu dışında, memurlara, görevleri gereği gibi yapılmasını ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılmasını sağlamak amacıyla uygulanan ceza kuralları.


düzence ceza türesi için benzer kelimeler


düzence ceza türesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'c', 'e', 'z', 'a', ' ', 't', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
düzence ceza türesi kelimesinin tersten yazılışı iserüt azec ecnezüd diziliminde gösterilir.