düzey ayrımlaştırma

düzey ayrımlaştırma İng. grade separation

Birbirini kesen iki yolun köprü, içgeçit, yeraltı geçidi gibi araçlarla, birbirine engel olmaksızın, gidişgelişe elverişli duruma getirilmesi.


düzey ayrımlaştırma için benzer kelimeler


düzey ayrımlaştırma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'y', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
düzey ayrımlaştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşalmırya yezüd diziliminde gösterilir.