düzgün yansıma çarpanı

düzgün yansıma çarpanı İng. direct reflection factor (İngiltere'de), direct reflectance (Amerika'da)

Düzgün yansıma yasalarına uyarak yansıyan ışık akısının gelen bütün ışık akısına oranı.


düzgün yansıma çarpanı için benzer kelimeler


düzgün yansıma çarpanı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
düzgün yansıma çarpanı kelimesinin tersten yazılışı ınapraç amısnay nügzüd diziliminde gösterilir.