düzmece tarama

düzmece tarama İng. fake survey

Özellikle tecimsel kuruluşlar ya da pazarlama birimlerince tüketicilerin istençlerini saptamak amacıyla yapılan ve bilimsel araştırma adıyla sunulan aldatıcı taramalar, bk. tarama araştırması.


düzmece tarama için benzer kelimeler


düzmece tarama, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'm', 'e', 'c', 'e', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
düzmece tarama kelimesinin tersten yazılışı amarat ecemzüd diziliminde gösterilir.