ebecük

ebecük

Büyük insanlar gibi konuşan çocuk, iş bilir, akıllı.


ebecük, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 'c', 'ü', 'k', şeklindedir.
ebecük kelimesinin tersten yazılışı kücebe diziliminde gösterilir.