ebedîleştirme

ebedîleştirme

a. Ebedîleştirmek işi.


ebedîleştirme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 'd', 'î', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
ebedîleştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşelîdebe diziliminde gösterilir.