ebegömeci

ebegömeci

Kendi kendine yetişen, yemeği yapılan bir çeşit ot, ebegümeci.


ebegömeci

Anormal yürüyerek oynanan bir çeşit oyun.


ebegömeci, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 'g', 'ö', 'm', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
ebegömeci kelimesinin tersten yazılışı icemögebe diziliminde gösterilir.