ebemkuşağı

ebemkuşağı

a. (ebe'mkuşağı) meteor. Gökkuşağı.


ebemkuşağı

Gökkuşağı.


ebemkuşağı

bk. gökkuşağı


ebemkuşağı için benzer kelimeler


ebemkuşağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 'm', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ebemkuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşukmebe diziliminde gösterilir.