ebertlemek

ebertlemek

Bir kimseye iyi bakmak, bakımına özenmek.


ebertlemek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ebertlemek kelimesinin tersten yazılışı kemeltrebe diziliminde gösterilir.