ebesiz

ebesiz

sf. 1. Ebesi olmayan. 2. zf. Ebe bulunmaksızın, ebe olmaksızın: “Ebesiz doğurdum, dedi, ebe hekim demektir. Ben hasta mıyım?” -Ö. Seyfettin.


ebesiz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'b', 'e', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
ebesiz kelimesinin tersten yazılışı zisebe diziliminde gösterilir.