ecel teri

ecel teri

a. “Çok korkmak, çok sıkılmak, bunalım geçirmek, ölüm duygusuna kapılmak” anlamlarındaki ecel teri (veya terleri) dökmek (veya akmak) sözünde geçer: “Tek kollu korsan, şimdi benim karşımda titriyor, ecel terleri döküyordu.” -F. F. Tülbentçi. “O soğuk ecel teri sanki kulaklarımdan, ensemden aşağı akıyordu.” -N. Eray.


ecel teri için benzer kelimeler


ecel teri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'c', 'e', 'l', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ecel teri kelimesinin tersten yazılışı iret lece diziliminde gösterilir.