Echinostoma ilocanum

Echinostoma ilocanum

Endonezya ve Filipinler’de insanlarda parazitlenen trematod türü.


Echinostoma ilocanum için benzer kelimeler


Echinostoma ilocanum, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'c', 'h', 'i', 'n', 'o', 's', 't', 'o', 'm', 'a', ' ', 'i', 'l', 'o', 'c', 'a', 'n', 'u', 'm', şeklindedir.
Echinostoma ilocanum kelimesinin tersten yazılışı munacoli amotsonihcE diziliminde gösterilir.