ecim

ecim

Girişken, becerikli.


ecim

Abla, büyük kız kardeş.


ecim

Saygıya yaraşır kadın.


ecim

Borç.


ecim

1.bk. eci-1. 2.bk. ede (I)-1. 3.bk. eci-5.


ecim

Büyük kardeş, ağabey.


ecim

Anlaşma, sözleşme.


ecim için benzer kelimeler


ecim, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
ecim kelimesinin tersten yazılışı mice diziliminde gösterilir.