edebî eser

edebî eser

a. ed. Edebiyat türlerinden biriyle kaleme alınmış, sanat değeri taşıyan eserlerin her biri.


edebî eser için benzer kelimeler


edebî eser, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'e', 'b', 'î', ' ', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
edebî eser kelimesinin tersten yazılışı rese îbede diziliminde gösterilir.