edeptir söylemesi

edeptir söylemesi

hlk. “affedersiniz, söylemesi ayıptır ama” anlamında kullanılan bir söz: Edeptir söylemesi, donuna kaçırmış.


edeptir söylemesi için benzer kelimeler


edeptir söylemesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'e', 'p', 't', 'i', 'r', ' ', 's', 'ö', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
edeptir söylemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelyös ritpede diziliminde gösterilir.