eder denetçisi

eder denetçisi İng. price controller

Satak ederlerini izlemek ve denetlemek üzere yasasına göre kurulmuş olan örgütlerin bu amaçla görevlendirdiği kişi.


eder denetçisi için benzer kelimeler


eder denetçisi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'ç', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
eder denetçisi kelimesinin tersten yazılışı isiçtened rede diziliminde gösterilir.