edevat

edevat Ar. edev¥t

ç. a. (edeva:tı) esk. Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü: “Taş binanın bir odasını mantarlardan, çivilerden ve balıkçı edevatından bir döşeme bürümüştü.” -S. F. Abasıyanık.


edevat için benzer kelimeler


edevat, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'e', 'v', 'a', 't', şeklindedir.
edevat kelimesinin tersten yazılışı tavede diziliminde gösterilir.