edimsiz görüntü

edimsiz görüntü İng. virtual image

Bir bürgü üzerine alınamayan ancak, yansıyarak ya da kırılarak göze gelen ışınlarla var olduğu izlenimini veren görüntü, gerçek olmayan; görüntü.


edimsiz görüntü için benzer kelimeler


edimsiz görüntü, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'i', 'm', 's', 'i', 'z', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', şeklindedir.
edimsiz görüntü kelimesinin tersten yazılışı ütnürög zismide diziliminde gösterilir.