efekt

efekt Fr. effect

a. sin. ve TV Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.


efekt İng. effect

Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler.


efekt

Ses ya da ışık yönünden sahnede etki sağlayan aygıt ya da aygıtların tümü.


efekt için benzer kelimeler


efekt, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'f', 'e', 'k', 't', şeklindedir.
efekt kelimesinin tersten yazılışı tkefe diziliminde gösterilir.