eğecil-göğüsçül

eğecil-göğüsçül Fr. Costo-thoracique

eğecil-göğüsçül için benzer kelimeler


eğecil-göğüsçül, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'e', 'c', 'i', 'l', '-', 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', 'ç', 'ü', 'l', şeklindedir.
eğecil-göğüsçül kelimesinin tersten yazılışı lüçsüğög-liceğe diziliminde gösterilir.