eğik çekim

eğik çekim İng. lateral shot, canted shot

Sinema/TV. Eğik çerçeveleme sonucu, görüntünün sağa ya da sola eğik olarak yer aldığı görüntü.


eğik çekim için benzer kelimeler


eğik çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
eğik çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç kiğe diziliminde gösterilir.