eğmir

eğmir

Kağnı tekerleğinin dingil geçecek yerine oturtulan demir halka.


Eğmir

Balıkesir ili, Havran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


eğmir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'm', 'i', 'r', şeklindedir.
eğmir kelimesinin tersten yazılışı rimğe diziliminde gösterilir.