eğrelti otu zehirlenmesi

eğrelti otu zehirlenmesi İng. Pteridium aquilinum poisoning

Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda yıllarca kalan sığırlarda, en fazla 6-12 yaş öküz ve ineklerde görülen özellikle idrar torbasında karnabahar görünüşünde biçimlenen tümörlerin neden olduğu kanama belirtileriyle ayırt edilen zehirlenmedir.


eğrelti otu zehirlenmesi için benzer kelimeler


eğrelti otu zehirlenmesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ğ', 'r', 'e', 'l', 't', 'i', ' ', 'o', 't', 'u', ' ', 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
eğrelti otu zehirlenmesi kelimesinin tersten yazılışı isemnelrihez uto itlerğe diziliminde gösterilir.