EM ile biten kelimeler

EM ile biten veya sonunda EM olan kelimeler 1642 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

em aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. em anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EM ile biten kelimeler

25 harfli

Electronic Filming System, heksagonal kristal sistem, per sekundem intensiyonem, retiküloendotelyal sistem, tersdeğişmeli ikili işlem

24 harfli

adî diferansiyel denklem, baklava börek olsa yemem, burun boynuzcuk keseklem, değişir yoğunluklu işlem, doğrusal bağımsız sistem, doğrusal türetik denklem, eşlenik integral denklem, iç merkezli kübik sistem, iki-bilinmiyenli denklem, ikinci dereceden denklem, özdeşleştirilmiş denklem, rasgele olmayan örneklem, sempatiko-adrenal sistem, tırnak kıkırdak dikişlem, üçüncü dereceden denklem

23 harfli

besin değeri yüksek yem, denkleştirilmiş denklem, doğrusal bağımlı sistem, ekstra piramidal sistem, per primam intensiyonem, tekelciliğe karşı önlem, toplamsal aykırı gözlem, toplumsal-ruhsal yöntem, üçüncü kerteden denklem

22 harfli

alttan dağıtmalı döşem, bayağı türetik denklem, birinci derece denklem, bütünleşik bilgi işlem, coğrafya enlemi, enlem, çok görüntülüklü işlem, diskinetoplastik dönem, doğrusal olmayan eklem, elektronik bilgi işlem, karmaşık yapıcı ikilem, karmaşık yıkıcı ikilem, lineer bağımsız sistem, mikrohematokrit yöntem, sürgün apikal meristem, tikel türevsel denklem, türdeş türetik denklem, üstten dağıtmalı döşem, yönetimsel bilgi işlem

21 harfli

çok-değişkenli beldem, damak yelken dikişlem, eylemden türeme eylem, gastrovasküler sistem, görsel-işitsel yöntem, güzçiğdemi, acıçiğdem, ikikat-kareli denklem, karakteristik denklem, lineer bağımlı sistem, ölçüştürmeli dengelem, özdevimli bilgi işlem, sağın türetik denklem, şekil birimi ~ morfem, termokimyasal denklem, tikel türetik denklem, trigonometrik denklem, tümel türetik denklem, ulaçlı birleşik eylem, yalın karesel denklem, yalın türetik denklem, yer değiştirici eklem, ...

20 harfli

bilgi tabanlı sistem, böbrek üstü keseklem, buzullar arası dönem, çözümlemeli dengelem, değişir alanlı işlem, diferansiyel denklem, diferensiyel denklem, doz belirtimi, düzem, durdurulmuş örneklem, düzeltilmemiş beklem, evrendeğersiz yöntem, hazırlayıcı dengelem, ilkel komünal sistem, interstisyel amfizem, kancıl öd ipkin işem, kısaltılmış dengelem, kurşuncul ağnık işem, küçük boyutlu sistem, mükemmel esnek istem, müşteri formüllü yem, ortaklaştırıcı eklem, ...

19 harfli

çabuk değişir bezem, çekirdeksel denklem, çok merkezli sistem, davranışsal denklem, dış halkasal sistem, doğru sözlüler âdem, doğum sonrası dönem, dokunakdaşcıl emlem, formüle edilmiş yem, fotoreseptör sistem, hava basınçlı döşem, havada yakılmış yem, ırak damar genişlem, iki karesel denklem, ikiortogonal sistem, interkalar meristem, kalıtsal anjiyoödem, kara damar genişlem, komplementer sistem, logaritmalı denklem, metalbilimsel işlem, ...

18 harfli

addan türeme eylem, aksiyomatik yöntem, anjiyonörotik ödem, art zamanlı yöntem, atmık kın keseklem, coğrafyasal yöntem, çok boyutlu düzlem, çok düzlemli işlem, çok kutuplu sistem, çok partili sistem, doğum öncesi dönem, duruma özel yöntem, düzeltilmiş beklem, eş zamansal yöntem, fermante olmuş yem, fotokimyasal işlem, göstermelik gözlem, iç halkasal sistem, indirilmiş denklem, intestinal amfizem, kapalı yarı düzlem, ...

17 harfli

ağık kın keseklem, aksillar meristem, ambulakral sistem, azeotropik yöntem, bastırılmış istem, bikaresel denklem, bir yancıl terlem, bir yöncül terlem, bireşimsel yöntem, birim esnek istem, birleşik dengelem, çift borulu döşem, çift ödüllü işlem, çift renkli işlem, çiziklenmiş eşlem, çok alıcılı işlem, çok resimli işlem, değişmeceli biçem, değişmeyen düzlem, değişmez örneklem, denetimsiz gözlem, ...

16 harfli

adyabatik sistem, ak yuvacıl emlem, akyuvarcıl emlem, alerjik ekzantem, alveoler amfizem, belirticil işlem, binomiyal sistem, birleşmeli işlem, bukanak keseklem, cebirsel denklem, çatal kuyruk yem, çok filmli işlem, dağıtımlı sistem, denetimli gözlem, dengesiz denklem, devingen denklem, diakronik yöntem, doğrusal denklem, elektrikli kalem, embriyonel dönem, embriyonik dönem, ...

15 harfli

16 mm`lik eşlem, 35 mm`lik eşlem, alt yarı düzlem, altyazılı eşlem, analitik yöntem, apikal meristem, aritmetik işlem, ayrımsal yöntem, bağımsız gözlem, belitsel yöntem, benzekçil emlem, benzemcil emlem, benzercil emlem, betimsel yöntem, birleşik baklem, boğmukçul emlem, böbrek dikişlem, bulgusal yöntem, burundan söylem, çıkarmalı işlem, çözümsel yöntem, ...

14 harfli

akman keseklem, alçalan titrem, aşırı bal işem, az esnek istem, badak dikişlem, Bayesçi yöntem, belgicil işlem, benzerli emlem, benzeşik türem, bireysel istem, birleşik eylem, burun dikişlem, bükük keseklem, çok kısa dönem, dağıtık sistem, damıssız türem, dizgeli gözlem, doğal seçinlem, doğrusal eklem, dolaylı gözlem, duraksız işlem, ...

13 harfli

akak keseklem, alacaklı ürem, anotsal işlem, aykırı gözlem, ayrımlı işlem, bileşik eklem, bileşik eşlem, bilyalı eklem, boğmuk gevşem, buharlı döşem, buka keseklem, çekimli eylem, çitimsel erem, çocuksu biçem, çöpelcan işem, dağılır bezem, dağıtık işlem, değmeli eşlem, dirhem dirhem, dizisel işlem, dolanan imlem, ...

12 harfli

ahlaki eylem, alerjik ödem, allam sellem, alt-örneklem, ara meristem, ardçıl türem, artçı deprem, aşırı bellem, aşırı terlem, aysal terlem, bayağı biçem, bileşik ürem, buhurumeryem, bulber dönem, çişmik türem, çivitöz işem, çocuk beslem, çoklu yüklem, dış dengelem, dikey yöntem, dirikıl işem, ...

11 harfli

açık sistem, alıcı-kalem, anlık enlem, asal deprem, aşırı istem, aşırı işlem, aşırıbellem, aşırıdüzlem, avunç emlem, badak emlem, bağlı istem, bağlı işlem, basit eklem, bilgi işlem, birem birem, birli eklem, birli işlem, bozuk türem, canlı çizem, ceffelkalem, cercehennem, ...

10 harfli

acı çiğdem, açık bezem, ağrın alem, Allahualem, alt sistem, ana düzlem, anjiyoödem, antemortem, aram sekem, aşırı işem, balast yem, bers özlem, bilgiişlem, bir çeynem, bir dirhem, briket yem, buka emlem, cümle âlem, çaprazürem, Çatalbadem, Çelikkalem, ...

9 harfli

abemdedem, acı badem, acıçiğdem, allehelem, alt işlem, ana eşlem, anasistem, arı izlem, artık yem, aşı emlem, azot işem, bağıl nem, baz dönem, Bezmiâlem, bir kalem, bir tanem, boş modem, böğürtlem, börtliyem, canlı yem, cücü işem, ...

8 harfli

Akçiğdem, alahelem, alleylem, alt âlem, alt-âlem, anaeklem, ayinicem, aztronem, bağılnem, bal işem, başhakem, beneklem, beniâdem, bi kerem, bir âlem, bireycem, biteşlem, blok yem, Canözlem, cehendem, cehennem, ...

7 harfli

ak alem, aksonem, allalem, allelem, amfizem, ampiyem, anık em, barılem, barilem, Batucem, berslem, bidenem, birecem, bitürem, bizeğem, börklem, bütürem, cirtlem, çiğelem, çiyelem, delecem, ...

6 harfli

ak yem, amblem, apodem, baayem, baddem, behdem, behtem, beklem, bellem, bennem, beslem, beylem, böllem, bürdem, citlem, cöccem, cötlem, cüccem, çeç em, çekkem, çemçem, ...

5 harfli

ağrem, ahrem, akyem, allem, alzem, annem, badem, barem, bâyem, Bekem, belem, berem, beyem, bezem, biçem, bidem, bilem, birem, bohem, böğem, bölem, ...

4 harfli

acem, adem, afem, alem, anem, ayem, azem, blem, ebem, ecem, ehem, elem, erem, esem, Eşem, etem, eyem, ezem, geem, icem, idem, ...

3 harfli

bêm, cem, çem, dem, gem, hem, kem, lem, nem, rem, sem, şem, tem, yem, zem

2 harfli

em

Kelime Ara