EME ile biten kelimeler

EME ile biten veya sonunda EME olan kelimeler 1885 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eme aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eme anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EME ile biten kelimeler

25 harfli

belirsiz süreyle erteleme, çekimli üreteçli ateşleme, daldırmalı sert lehimleme, gerçekleşebilir değerleme, nesne yönelimli çözümleme, sülfürik asitli temizleme, yalınç cebirsel genişleme

24 harfli

asılı sıçramalı ilerleme, bakteriyel santrifüjleme, basit rastgele örnekleme, çekimli eylemden ikileme, çok-değişkenli çözümleme, genelden özele modelleme, sıvı karbonlu nitrürleme, sözdizimi veya dizimleme, yapışkan eriyikli işleme, yerine koyarak örnekleme

23 harfli

dirençli sert lehimleme, elektrikli galvanizleme, gerçek usulde vergileme, gerçekleşemez değerleme, götürü usulde vergileme, histopatolojik inceleme, ışık kaynaklı gölgeleme, kendiliğinden dizinleme, makroiktisadi çözümleme, radyoizotop görüntüleme, radyonüklit görüntüleme, seçime dayalı örnekleme, sıfır tabanlı bütçeleme, sonra-düzenli dizinleme, yalın rasgele örnekleme

22 harfli

araç durumuyla ikileme, aşım zamanında besleme, basit usulde vergileme, Bir kesimli perçinleme, çift evreli nitrürleme, değişik marmenevişleme, Delgiyle perçinsizleme, dışörnekçeli betimleme, dinamik mali çözümleme, elektriksel bürgütleme, elektrolitik temizleme, genelleşmiş eğretileme, gümüşlü sert lehimleme, güzelduyusal bölgeleme, ileriye doğru yineleme, indüklemli menevişleme, kapalı devre temizleme, katalitik hidrojenleme, negatif-pozitif işleme, önce-düzenli dizinleme, teknik yarışımı önleme, ...

21 harfli

(toprağı) değergeleme, akımsaklarlı ateşleme, ayrılabilir genişleme, belge karşılığı ödeme, bir-aşamalı örnekleme, bozuk kesim adresleme, çağrışımsal genelleme, çok-aşamalı örnekleme, davranışsal bölümleme, doğrulayıcı çözümleme, geriye etkili ketleme, halkbilimsel gerileme, içörnekçeli betimleme, ihale usulu vergileme, imgeletici eğretileme, ince geçili haddeleme, izoelektrik foküsleme, Keskiyle perçinsileme, mıknatıssal çözümleme, ocakta sert lehimleme, ornatmayla tümlevleme, ...

20 harfli

ağırlıksal çözümleme, bağlantılı dizinleme, bakışımlı sansürleme, bir yancıl büküldeme, birli tikel-evetleme, birli tümel-evetleme, boşinançsal gerileme, bozuk blok adresleme, çok-evreli örnekleme, çokaşamalı örnekleme, çözeltiyle temizleme, damızlık kaz besleme, değişkenli kesimleme, delgileme üdürgüleme, demografik bölümleme, dizileyici kesimleme, doğrusal izlenceleme, düzensiz çerçeveleme, elektrikli gümüşleme, elektrikli temizleme, elektronik denetleme, ...

19 harfli

basınçlı nitrürleme, bulguları bölümleme, çabalamcıl içerseme, çevrimiçi düzenleme, çevrimsel bütçeleme, çiftleşimsiz türeme, çok-katlı bölümleme, çokevreli örnekleme, değiştirmeli deneme, finansal endeksleme, fotometrik inceleme, geleneksel gerileme, gir-miklik ıçikleme, göreneksel gerileme, gözetleçli inceleme, iki-yönlü bölümleme, indirimli vergileme, izinsiz işe gelmeme, kabul kredili ödeme, Kapaklı perçinleme, karbonlu nitrürleme, ...

18 harfli

alazlı menevişleme, alkalili temizleme, anlatımlı ikizleme, aracıyla genelleme, ayırımcı vergileme, ayrımsal dizinleme, B- mod görüntüleme, belirtmeli ikileme, bileşik eğretileme, bireysel bölgeleme, birleşik belirleme, birlikte değilleme, bulanık zincirleme, cebirsel genişleme, çekirdek paketleme, çevrimli ündeşleme, çizimsel çözümleme, demeyle tümlevleme, dengeli eğretileme, devingen eniyileme, dizgesel örnekleme, ...

17 harfli

ağırlıkla yükleme, alçalan kerteleme, alttikel-evetleme, alttümel-evetleme, ampirik çözümleme, aralıklı yineleme, ardışık çözümleme, ardışık örnekleme, artımlı yedekleme, aseptik paketleme, atmosfer yenileme, aygıtla çözümleme, ayırıcı çözümleme, ayrımsaI inceleme, bağımlı örnekleme, Bayesçi çözümleme, bildirimsiz ödeme, birlikte evetleme, bükünlü şekilleme, Çeperde eteneleme, çoklu menevişleme, ...

16 harfli

açık eğreltileme, adcıI eğretileme, akustik inceleme, asitli temizleme, atomik paketleme, bağlaçlı ikileme, bir defada ödeme, bireysel yemleme, bitişik özümleme, biyolojik deneme, borsada erteleme, boş geri yükleme, buzsul çözümleme, çapraz çözümleme, çapraz geçerleme, çevrik ündeşleme, çevrim düğmeleme, çift menevişleme, deri içi dölleme, Devingen pimleme, doğrudan yükleme, ...

15 harfli

açık eğretileme, açık iğretileme, ardıl çözümleme, ardıl düzenleme, aşamalı yemleme, aşkın genişleme, ayırıcı ketleme, bire bir eşleme, çelik çözümleme, çıkmalı ikileme, çifte değilleme, çokdelikli meme, çoklu bölümleme, çoklu düzgüleme, damga ön izleme, değer belirleme, dışarıda işleme, dizge belgeleme, dizge çözümleme, dizge değerleme, doğal tümceleme, ...

14 harfli

abassöğodeneme, adıl öncelleme, ağarımsı işeme, anamala ekleme, aseksüel üreme, aşırı asitleme, aşırı ödünleme, bacak çiftleme, bağsız ikileme, belgegeçerleme, bilet yenileme, bire indirgeme, birli evetleme, bölmeçli ödeme, canı cehenneme, cetvel günleme, çift vergileme, dahilde işleme, def’aten ödeme, dışlak ketleme, diffuz terleme, ...

13 harfli

albümin işeme, alt-örnekleme, aracılı ödeme, aşımsız üreme, aşırı terleme, aşırı yemleme, aşırı yükleme, bağlı ikileme, beyaz çöpleme, boyut tümleme, burarak eneme, çoktan türeme, dış örnekseme, düşey yükleme, ekimli deneme, elle ateşleme, eşeyli fireme, eşeysiz üreme, etken yükleme, ferdî yemleme, genel terleme, ...

12 harfli

ağartı işeme, ağır sözleme, ayak söyleme, çevrecilleme, çimlenikleme, çizeylemleme, çiziksizleme, çokdüzeyleme, çoklu işleme, değişmezleme, dikeyselleme, dosya işleme, eksiksizleme, elektrikleme, elle besleme, elle yükleme, emprenyeleme, esleksizleme, eş güdümleme, eşeyli üreme, fırın üfleme, ...

11 harfli

balon ödeme, bilezikleme, Biriketleme, borcu ödeme, börksüzleme, çerçeveleme, çizelgeleme, çok terleme, değirmileme, değişikleme, dinamitleme, dizelgeleme, düşücükleme, düzentileme, eritkenleme, erken ödeme, eşlenikleme, etme eyleme, fihristleme, filarizleme, film izleme, ...

10 harfli

ağır işeme, ak çöpleme, ak gözleme, artık meme, aşırı yeme, aynî ödeme, belgeçleme, belginleme, bellikleme, benzekleme, benzeşleme, benzinleme, bilmezleme, bonderleme, briketleme, çemberleme, çengelleme, çentikleme, çeyrekleme, çimdikleme, çimlekleme, ...

9 harfli

ad eşleme, adresleme, affeyleme, akçöpleme, aktifleme, alkilleme, alkolleme, anketleme, arşivleme, badikleme, belgeleme, belgileme, belikleme, belinleme, belirleme, belitleme, benildeme, benimseme, besteleme, beşelleme, beşerleme, ...

8 harfli

açilleme, apreleme, ateşleme, bereleme, bezeleme, bezileme, biçeleme, börtleme, büyüleme, ciltleme, cizeleme, cücüleme, çekeleme, çekememe, çeneleme, çenileme, çiftleme, çiseleme, çitileme, çivileme, çizeleme, ...

7 harfli

alaseme, anameme, bekleme, belleme, benleme, benzeme, besleme, beşleme, bezleme, billeme, birleme, bizleme, böyleme, cengeme, cepleme, cinneme, cizleme, çemreme, çengeme, çiğleme, çiğneme, ...

6 harfli

beheme, beleme, bereme, bezeme, bızeme, bileme, biyeme, bizeme, büğeme, cereme, cideme, cizeme, çedeme, çideme, çileme, çiseme, çizeme, deleme, dememe, deneme, deveme, ...

5 harfli

aleme, azeme, eleme, ememe, eneme, epeme, eseme, İGEME, ineme, ireme, işeme, ödeme, öreme, özeme, üleme, üreme

4 harfli

ceme, çeme, deme, geme, heme, keme, leme, meme, neme, seme, şeme, teme, yeme

3 harfli

eme

Kelime Ara