EN İ ile başlayan kelimeler

EN İ ile başlayan veya başında EN İ olan kelimeler 22 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre EN İ ile başlayan kelimeler

25 harfli

en iyi yaklaşan fonksiyon

24 harfli

en iyi doğrusal öndeyici, en iyi tahmin fonksiyonu

23 harfli

en iyi altküme denklemi, en iyi yaklaşan polinom

21 harfli

en ince simgeleştirme, en iyi ağırlık dizeyi, en iyi GMM tahmincisi

20 harfli

en iyi dönüşül bölge, en iyi örneklemdeğer

16 harfli

en iyi kestirici

15 harfli

en iyi öndeyici

14 harfli

en iyi araçlar, en iyi dağıtım

13 harfli

en iyi sınama, en iyi süzgeç, en iyi yordam

12 harfli

en iyi seçim

11 harfli

en iyi uyum

10 harfli

en iyi GLS, en iyileme

6 harfli

en iyi

Kelime Ara