ENA ile biten kelimeler

ENA ile biten veya sonunda ENA olan kelimeler 54 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ENA ile biten kelimeler

20 harfli

Globicephala malaena, Globicephala melaena

19 harfli

Sphyraena sphyraena

18 harfli

Podiceps grisegena

17 harfli

Phocaena phocaena, Solunum melongena, Taenia hydatigena

15 harfli

Sphyrna zygaena

14 harfli

arterya safena, Muraena helena

13 harfli

Hyaena hyaena, Spicara maena

11 harfli

Tetrahymena

10 harfli

Bradybaena, Hydatigena

9 harfli

gudukdena, hamdüsena, methüsena, tatarzena, taterzena

8 harfli

Anabiena, makarena

7 harfli

bardena, Euglena, fışgena, Rabbena

6 harfli

arbena, becena, habena, hökena, makena, mecena, melena, mutena, öglena, öğlena, safena, selena

5 harfli

agena, arena, Asena, grena, krena

4 harfli

bena, fena, gena, hena, mena, nena, pena, sena, uena, vena

3 harfli

enâ

Kelime Ara