Endonezya gergedanı

Endonezya gergedanı İng. lesser one horned rhinoceros

Tek parmaklılar (Perissodacryla) takımının, gergedangiller (Rhinocerotidae) familyasından, 250 cm kadar uzunlukta, 140 cm kadar yükseklikte, bir boynuzu bulunan bir tür.


Endonezya gergedanı İng. lesser one-horned rhinoceros

(Rhinoceros sondaicus) Tek-parmaklılar (Perissodactyla) takımının gergedangiller (Rhinocerotidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 250, yüksekliği 140 cm. Bir boynuzludur. Malayada yaşar.


Endonezya gergedanı için benzer kelimeler


Endonezya gergedanı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'n', 'd', 'o', 'n', 'e', 'z', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'r', 'g', 'e', 'd', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Endonezya gergedanı kelimesinin tersten yazılışı ınadegreg ayzenodnE diziliminde gösterilir.