er avradı

er avradı

İşini gücünü bırakıp daha çok süslenip püslenen kadın.


er avradı için benzer kelimeler


er avradı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', ' ', 'a', 'v', 'r', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
er avradı kelimesinin tersten yazılışı ıdarva re diziliminde gösterilir.