ergesterol

ergesterol İng. ergesterol

Bira mayasında, bazı alglerde ve hayvan dokularında bulunan, ışık etkisiyle D vitaminine dönüşen bir sterol.


ergesterol, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'g', 'e', 's', 't', 'e', 'r', 'o', 'l', şeklindedir.
ergesterol kelimesinin tersten yazılışı loretsegre diziliminde gösterilir.