erime sıcaklığı

erime sıcaklığı İng. melting temperature

Erime olayının olduğu sıcaklık, erime noktası da denir.


erime sıcaklığı İng. melting temperature

Çift iplikli DNA moleküllerinin tek iplikli yapıya dönüştükleri veya tek iplikli nükleik asit moleküllerinin ikincil yapılarını kaybettikleri sıcaklık derecesi.


erime sıcaklığı için benzer kelimeler


erime sıcaklığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'm', 'e', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
erime sıcaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkacıs emire diziliminde gösterilir.