erk

erk

a. 1. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. 2. mec. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz. 3. top. b. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği.


erk Fr. Puissance
erk

Sözü, nazı geçme, etkisi olma, hatırını kırmama anlamında kullanılır: Benim erkim ellere geçer de kardeşime geçmez.


erk

İçlek sıkıntı, güçlük, yük.


erk

Çevresi yüksek kayalık ve taşlık arazi.


erk İng. energy

Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.


erk İng. power

Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.


erk

kudret, iktidâr.


erk İng. power

Bir bireyin, bir toplumsal kümenin, bir toplumun başka birey, küme ya da toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, özgürlüklerine karışma ve onları beli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi ya da yeteneği.


erk

1. Kuvvet, kudret, irade. 2. İhtiyar, hakk-ı hıyar.


Erk Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Bir işi yapabilme gücü, kudret. 2. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz. 3. Naz. 4. Sevgi. 5. İçtenlik.


erk için benzer kelimeler


erk, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', şeklindedir.
erk kelimesinin tersten yazılışı kre diziliminde gösterilir.