erkeklik

erkeklik, -ği

a. 1. Erkek olma durumu. 2. Erkekçe davranış, yiğitlik, mertlik: “Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?” -S. F. Abasıyanık. 3. Bir erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme gücü.


erkeklik İng. masculine

Gramer bakımından cinsiyet kavramının söz konusu olduğu dillerde, kelimenin erkek cinsten sayılması durumu. Bu durum, birçok durumda, gerçek cinsiyete dayanan bir ayırıma değil, dildeki saymaca bir ayırıma dayanır: Arapçada ism «isim, ad», recül «erkek», beyt «ev», muallim «öğretmen», kamer «ay», kâtip, kitap, kelâm «söz»; Almanca der Beutel «torba», der Bruder «erkek kardeş», der Fisch «balık», der Pol «kutup», der Teufel «şeytan»; Fr. le changeur «sarraf», le livre «kitap»; Rus. dom «ev», noj «bıçak», gerb «arma, damga» vb. kelimelerin erkek cinsten sayılması gibi. Karşıtı dişiliktir. bk. cinsiyet.


erkeklik

Azerbaycan Türkçesi: kişi cinsi; Türkmen Türkçesi: erkeklik cınsı; Gagauz Türkçesi: erkeklik cinsi;Özbek Türkçesi: erkak cinsi; Uygur Türkçesi: ärlär siyğisi; Tatar Türkçesi: mujskoy rod ~ ir cenese; Başkurt Türkçesi: mujskoy rod; Kmk: mujskoy rod - erkeklik cms; Krç.-Malk.: mujskoy rod;Nogay Türkçesi: erkek türî ~ mujskoy rod; Kazak Türkçesi: mujskoy rod; Kırgız Türkçesi: mujskoy rod;Alt:: mujskoy rod; Hakas Türkçesi: mujskoy rod; Tuva Türkçesi: mujskoy rod; Şor Türkçesi: mujskoyrod; Rusça: mujskoy rod


erkeklik için benzer kelimeler


erkeklik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
erkeklik kelimesinin tersten yazılışı kilkekre diziliminde gösterilir.