erkin salınım

erkin salınım İng. free oscillation

1. Cismin denge konumundan ayrılması ile doğan geri çağırıcı kuvvetin etkisinde oluşan salınım. 2. Sıklığı çevrimin elektriksel birleşimine bağlı olan dalgalı akım.


erkin salınım için benzer kelimeler


erkin salınım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
erkin salınım kelimesinin tersten yazılışı mınılas nikre diziliminde gösterilir.