eş değerlik

eş değerlik, -ği

a. Eş değer olma durumu, muadelet: İki alanın eş değerliği.


eş değerlik için benzer kelimeler


eş değerlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
eş değerlik kelimesinin tersten yazılışı kilreğed şe diziliminde gösterilir.