es

es

a. müz. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı: Dörtlük es. Sekizlik es.


es

Fayda.


es

Sitem


es, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', şeklindedir.
es kelimesinin tersten yazılışı se diziliminde gösterilir.