eşdeğer gram

eşdeğer gram İng. gram equivalent

Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi.


eşdeğer gram İng. equivalent gram

Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır.


eşdeğer gram için benzer kelimeler


eşdeğer gram, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'g', 'r', 'a', 'm', şeklindedir.
eşdeğer gram kelimesinin tersten yazılışı marg reğedşe diziliminde gösterilir.